Logo PW Logo ULBŚ Kliknij, aby pobrać zakres akredytacji AB 368 ze strony PCA
 Zakres akredytacji AB 368 na stronie PCA:
(plik PDF)


Główna

O nas

Oferta

Polityka Jakości

Metody badań

Kontakt

O nas

Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych istnieje w Politechnice Warszawskiej od ponad 25 lat. Początkowo pod nazwą Laboratorium Toksykologiczne wykonywało badania czynników szkodliwych występujących w uczelni, zarówno na stanowiskach pracy, jak i w pomieszczeniach dydaktycznych. W miarę upływu czasu zakres działalności Laboratorium stale się powiększał.
Dzisiaj, w dziedzinie badań środowiskowych, Laboratorium jest liczącą się placówką. Wykonuje się w nim ocenę: czynników, szkodliwych występujących w środowisku pracy, czynników chemicznych kształtujących mikroklimat wnętrz oraz wpływu na środowisko prowadzonej działalności gospodarczej.
Zakres badań wykonywanych przez laboratorium obejmuje: oznaczanie zawartości w powietrzu zanieczyszczeń chemicznych, badania pyłowe, pomiary hałasu, drgań mechanicznych, mikroklimatu, wydatku energetycznego, oświetlenia i skuteczności wentylacji.
Oprócz badań rutynowych Laboratorium wykonuje wiele ekspertyz i opracowań dotyczących zagadnień czy sytuacji "nietypowych", związanych z dziedziną ochrony środowiska i ochrony zdrowia.
Laboratorium prowadzi również szeroką działalność informacyjną, dotyczącą zagadnień związanych z toksykologią, właściwościami substancji chemicznych i czynników fizycznych, z którymi spotyka się człowiek we współczesnym świecie. Z porad Laboratorium korzystają pracownicy Politechniki Warszawskiej szczególnie wtedy, gdy zamierzają zorganizować nowe, bezpieczne stanowiska pracy, a także studenci przy pracach dyplomowych lub innych zadaniach specjalnych. Tego typu usługi Laboratorium wykonuje również dla jednostek spoza uczelni.
Podstawę upoważniającą pracowników Laboratorium do szeroko rozumianego poradnictwa, stanowią bogate doświadczenia praktyczne oraz wiedza teoretyczna, wynikająca z kontaktów ze środowiskiem naukowym. Pracownicy laboratorium uczestniczą w realizacji programów badawczych, w licznych konferencjach naukowych i sympozjach oraz pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Personel Laboratorium składa się obecnie z 9 osób - chemicy, farmaceuci i inżynierowie środowiska. Można powiedzieć, że w laboratorium pracuje stały znakomity zespół ludzi, w którym każdy posiada jakąś swoją specjalność, w której jest najlepszy.
Nadrzędnym celem, który zespół zawsze stara się realizować jest jakość wykonywanych badań. Sprzyja temu wewnętrzny system sterowania jakością badań oraz uczestnictwo w programie międzylaboratoryjnej kontroli jakości oznaczeń substancji toksycznych w środowisku pracy.

Od 18.11.2001 Uczelniane Laboratorium Badań Środowiskowych posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 368 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Pracownicy laboratorium współpracują z Polskim Centrum Akredytacji jako auditorzy techniczni.